Леани синџири

  • Cast Chains, Type C55, C60, C77, C188, C102B, C110, C132, CC600, 445, 477, 488, CC1300, MC33, H78A, H78B

    Леани синџири, тип C55, C60, C77, C188, C102B, C110, C132, CC600, 445, 477, 488, CC1300, MC33, H78A, H78B

    Леаните синџири се произведуваат со помош на лиени врски и термички обработени челични иглички. Дизајнирани се со малку поголеми празнини што му овозможуваат на материјалот лесно да се извлече од зглобот на ланецот. Леаните синџири се користат во различни примени, како што се третман на отпадни води, филтрација на вода, ракување со ѓубрива, преработка на шеќер и транспорт на отпадно дрво. Тие се лесно достапни со додатоци.