Прецизен синџир со валјак со краток чекор со права плоча (серија АБ)