Синџири со променлива брзина

  • Variable Speed Chains, including PIV/Roller Type Infinitely Variable Speed Chains

    Синџири со променлива брзина, вклучително и PIV/Тип на ролери Синџири со бескрајно променлива брзина

    Функција: Кога промената на влезот ја одржува постабилната брзина на ротација на излезот. Производите се направени од висококвалитетно производство на легиран челик. Плочите се дупнати и исцедени дупки со прецизна технологија. Иглата, грмушката, валјакот се обработуваат со високо-ефикасна автоматска опрема и опрема за автоматско мелење, потоа преку термичка обработка на карбуризација, мрежеста печка за заштита од јаглерод и азот, процес на површинско минирање итн.