Олдамски спојки

  • Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    Олдамски спојки, тело AL, еластична PA66

    Олдамските спојки се триделни флексибилни спојки на вратило кои се користат за поврзување на погонските и погонските вратила во склоповите за механички пренос на енергија. Флексибилните спојки на вратилото се користат за да се спротивстави на неизбежното неусогласеност што се јавува помеѓу поврзаните вратила и, во некои случаи, да го апсорбираат ударот. Материјал: Uubs се од алуминиум, еластичното тело е во PA66.