Челични синџири за шипки

  • Pintle Chains, type 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    Синџири за пинтил, тип 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    Челичниот ланец за шипки се препорачува како транспортен синџир за широк опсег на апликации како што се распрснувачи, системи за хранење, опрема за ракување со сено и кутија за прскање, а во ограничена употреба, како синџир за пренос на енергија. Овие синџири може да се применат во заматена средина.