Заварување на центри

  • Weld-On-Hubs, Type W, WH,WM per C20 Material

    Weld-on-Hubs, тип W, WH, WM по C20 материјал

    Спојниците за заварување со конусна дупка се направени од челик, издупчени, тапкани и досадни за да добијат стандардни конусни грмушки. Издолжената прирабница обезбедува погодно средство за заварување глави во ротори на вентилаторот, челични макари, запчаници, работни кола, мешалки и многу други уреди кои мора цврсто да се прицврстат на вратилото.