Транспортни синџири со шупливи иглички (серија ZC)